Formulář pro odstoupení od smlouvy

ADRESÁT

Hana Doubravová

IČ: 61304026

info@lasultanedesaba.cz

+420 732 172 774

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy: _________________________________________

Datum objednání zboží: ___________________________________________________

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a): ____________________________

Vaše jméno a příjmení: ____________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: ____________________________________________

Vaše adresa: ___________________________________________________________

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě) _____________________________________

Datum: ______________________________________________________________